Εργαστήριο Γραμμικής Άλγεβρας: Πρώτο Διαγώνισμα

Το “δοκιμαστικό” διαγώνισμα στο εργαστήριο της Γραμμικής Άλγεβρας προγραμματίζεται τις ώρες του εργαστηρίου,  στις 14 και 15 Νοεμβρίου. Για να συμμετάσχετε, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στον κ. Βαβατσούλα, είτε κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων (6.11 και 7.11) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση vava@math.auth.gr
Το μήνυμά σας   να έχει ως τίτλο: “συμμετοχή στο διαγώνισμα,  εργαστήριο της Γραμμικής Άλγεβρας” και περιεχόμενο το όνομά σας.
Στο τέλος του διαγωνίσματος θα σας ζητηθεί να σώσετε  με “save as” το αρχείο nb   ως pdf αρχείο και να το στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vava@math.auth.gr (με τίτλο αρχείου και μηνύματος lab_όνομα).
Παράλληλα, θα σας ζητηθεί να παραδώσετε τις απαντήσεις σε χαρτί.
Για να συμμετάσχετε στο διαγώνισμα θα πρέπει να επιδείξετε ταυτότητα και πάσο.

Χ. Χαραλάμπους