Εργαστήριο Γραμμικής Άλγεβρας

Στα  τμήματα διδασκαλίας του εργαστηρίου για τη Γραμμική Άλγεβρα οι φοιτητές  χωρίζονται  κατ’ αρχήν με βάση το επώνυμό τους ως εξής: 
α. Α-Γω
β. Δ-Καφ
γ. Καχ-Μοφ
δ. Μπ-Παχ
ε. Πε-Ω

Τα εργαστήρια ξεκινούν στις 5.10.16 (Τετάρτη). Το εργαστήριο της Τετάρτης θα αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=9002 . Τα εργαστήρια θα είναι ομοιογενή και θα παρουσιάζουν την ίδια ύλη.
Η συμμετοχή στα εργαστήρια και η απόδοση στην εξέταση του εργαστηρίου θα μετρήσει ως bonus για το 10% της τελικής βαθμολογίας στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου. Επιτυχή συμμετοχή σε προηγούμενο εργαστήριο δεν θα μετρήσει.

Εκ μέρος των διδασκόντων
Χ. Χαραλάμπους