Εργαστήριο στην Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου

Στα πλαίσια του μαθήματος “Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου”, θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια με τη χρήση Matlab, κάθε Τρίτη, στο εργαστήριο των μεταπτυχιακών, ώρες 12:00-13:00. Τα θέματα που θα καλυφθούν θα είναι :

1η εβδομάδα: Εισαγωγή state space συστημάτων στο Matlab, αποκρίσεις συστημάτων, διακριτά συστήματα

2η εβδομάδα: Ελεγξιμότητα, τοποθέτηση πόλων, σχεδιασμός στο Simulink.

3η εβδομάδα: Σχεδιασμός παρατηρητή συστήματος

4η εβδομάδα: Ειδική μελέτη: Περιγραφή ενός μη γραμμικού μοντέλου του ιού του HIV, γραμμικοποίηση γύρω από το σημείο ισορροπίας.

Τα εργαστήρια ξεκινούν την Τρίτη 19/4/2016 και είναι προαιρετικά.

Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης