ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Τα εργαστήρια στατιστικής θα γίνονται στην αιθουσα Η/Υ του τμήματος Μαθηματικών στο κτήριο της Βιολογίας και σύμφωνα με το πρόγραμμα που ίσχυε πριν τη φωτιά.
Η διδασκουσα