ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Το εργαστήριο στατιστικής αύριο τρίτη, 7/5/2019 θα γίνει στη Δ21.
Η διδάσκουσα
Βλάχου Θεοδώρα