Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Προγράμματος Σπουδών

Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Προγράμματος Σπουδών, για όσες και όσους πρόκειται να ορκιστούν στις 21 Ιουλίου 2016.
Αγαπητές/οί (ανακηρυγμένες/οι) πτυχιούχοι:   Μία σημαντική περίοδος της ζωής σας ολοκληρώνεται. Μοιραστήκαμε πολλά αυτά τα χρόνια. Το τμήμα σας ζητά τώρα να καταθέσετε   τις σκέψεις σας και την ολοκληρωμένη κριτική σας, συμπληρώνοντας το (υποχρεωτικό) «Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Προγράμματος Σπουδών».  Η συμπλήρωση του θα διαρκέσει λίγα μόλις λεπτά, ενώ το Τμήμα και το Ίδρυμα θα μελετήσουν τις απαντήσεις σας  στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Θερμά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια σε ότι ακολουθεί!
Εκ μέρους της Ομάδας της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος,
Χ. Χαραλάμπους, Καθηγήτρια.

Ακολουθούν οδηγίες  για την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Αποτίμησης Προγράμματος Σπουδών.
Όσοι και όσες έχετε ανακυρηχθεί πτυχιούχοι (αλλά και όσες και όσοι έχουν ορκιστεί), μόλις κάνετε  «Είσοδο» στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ σύμφωνα με τις Οδηγίες (https://qa.auth.gr/el/manual/login) , θα δείτε στη σελίδα σας ένα μήνυμα με τον σύνδεσμο «Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών» (σε κόκκινο).
Επιλέγοντας το link ‘Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών’ μεταφέρεστε  στη σελίδα του ερωτηματολογίου και μπορείτε να το συμπληρώσετε.
Με την υποβολή του ερωτηματολογίου εμφανίζεται   μια βεβαίωση υποβολής, την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε. Αν δεν έχετε δυνατότητα άμεσης εκτύπωσής μπορείτε όποτε θέλετε να επανέλθετε στη σελίδα σας στη ΜΟΔΙΠ και θα υπάρχει η βεβαίωση διαθέσιμη για εκτύπωση ή αποθήκευση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  πρέπει να εκτυπώσετε την βεβαίωση και να τη φέρετε στη Γραμματεία την ημέρα της ορκωμοσίας για να παραλάβετε το πτυχίο σας!
Για οποιαδήποτε απορία   μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ στο 998574 και qms@auth.gr