Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών: Οδηγίες για τη συμπλήρωσή του από τους υποψήφιους πτυχιούχους

Καλείστε να συμπληρώσετε το «Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Προγράμματος Σπουδών». Η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική και η υποβολή του ελέγχεται από τη Γραμματεία. Θα διαρκέσει λίγα μόλις λεπτά, ενώ το Τμήμα και το Ίδρυμα θα μελετήσουν τις απαντήσεις σας  στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ακολουθούν οδηγίες  για την συμπλήρωση του «Ερωτηματολογίου Αποτίμησης Προγράμματος Σπουδών»:
Όσοι και όσες έχετε ανακηρυχθεί υποψήφιοι πτυχιούχοι, μόλις κάνετε  «Είσοδο» στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ σύμφωνα με τις Οδηγίες (https://qa.auth.gr/el/manual/login) , θα δείτε στη σελίδα σας ένα μήνυμα με τον σύνδεσμο «Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών» (σε κόκκινο).
Επιλέγοντας το link ‘Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών’ μεταφέρεστε  στη σελίδα του ερωτηματολογίου και μπορείτε να το συμπληρώσετε.  Με την υποβολή του ερωτηματολογίου εμφανίζεται   μια βεβαίωση υποβολής, την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε. Αν δεν έχετε δυνατότητα άμεσης εκτύπωσής μπορείτε όποτε θέλετε να επανέλθετε στη σελίδα σας στη ΜΟΔΙΠ και θα υπάρχει η βεβαίωση διαθέσιμη για εκτύπωση ή αποθήκευση.

Για οποιαδήποτε απορία   μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ στο 998574 και qms@auth.gr

Σας ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια σε ό,τι ακολουθεί!

Εκ μέρους της Ομάδας της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος,
Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης