Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Υποχρεωτικών Εαρινών μαθημάτων για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές

Το σύστημα ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές του Τμήματος (9ο και μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών) θα είναι ανοιχτό από 29-11-2018 έως και 3-12-2018 προκειμένου να δηλωθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα εαρινών εξαμήνων για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018-2019. Το πλήρες πρόγραμμα της εξεταστικής θα αναρτηθεί σύντομα.
Από τη Γραμματεία