Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων, Δεύτερη Ανακοίνωση

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές:
η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου έχει ξεκινήσει και λήγει στις 22.12.16. Η αξιολόγηση γίνεται με κωδικούς (που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια των διαλέξεων) ΜΟΝΟΝ για τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Κωδικοί δεν χρειάζονται για την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων. Η ηλεκτρονική αξιολόγηση έχει ειδικό βάρος εάν γίνει μαζικά. Οι διδάσκοντες θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα μετά την παράδοση της βαθμολογίας και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζουν ποια/ος/ες/οι συμπλήρωσαν  την αξιολόγηση.Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του περασμένου έτους είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του τμήματος. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, ή αν το έχετε κάνει μερικώς, καλείστε να αξιολογήσετε όλα τα μαθήματα που παρακολουθείτε. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα στην παραλαβή των κωδικών να ενημερώσετε άμεσα εμένα, ή οποιαδήποτε άλλο μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (Π. Γαλανόπουλος, Φ. Πεταλίδου, Α. Φωτιάδης, Χ. Χαραλάμπους).

Χαρά Χαραλάμπους
Συντονίστρια της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος