Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων, Δεύτερη Ανακοίνωση

Αγαπητές/οί φοιτήτριες και φοιτητές:

Η περίοδος της  ηλεκτρονικής  αξιολόγησης των μαθημάτων  αυτού του εξαμήνου λήγει στις 8 Ιουνίου.

Για πρώτη φορά αυτό το εξάμηνο, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα των ατομικών κωδικών για κάθε φοιτητή ανά  μάθημα και η ανταπόκρισή σας ήταν  μεγάλη. Παρακαλείστε εκτός από τα ερωτηματολόγια για τα μαθήματα να συμπληρώσετε και τα ερωτηματολόγια για τη διαδικασία, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίσατε οποιοδήποτε πρόβλημα. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα πάρει λιγότερο από 3 λεπτά.  Για οποιοδήποτε ερώτημα ή οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την ηλεκτρονική αξιολόγηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Ο κ. Αντωνίου, ζήτησε να αναρτηθούν οι κωδικοί για τα μαθήματα που διδάσκει, ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΟYΣ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, (συνημμένα αρχεία).
Η ανωνυμία της συμμετοχής σας είναι όπως πάντα διασφαλισμένη. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γίνουν προσβάσιμα στους διδάσκοντες μετά την παράδοση της βαθμολογίας.

Χαρά Χαραλάμπους, Καθηγήτρια, Συντονίστρια Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΟYΣ