Ηλεκτρονική Αξιολόγηση μαθημάτων II

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές:
Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών έως τις 7-01-2019. Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη   βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών ενώ οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων είναι ένα από τα κυριότερα εργαλεία  ανατροφοδότησης για σκοπούς αυτο-ρύθμισης της/του κάθε διδάσκουσας/οντος.Tο πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία σας και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των απαντήσεών σας από κανέναν. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τη διαδικασία.
Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές!
Χαρά Χαραλάμπους
Πρόεδρος Τμήματος

 

Ηλ. Αξιολόγηση 2018-2019β