Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων

Αγαπητοί/ές φοιτητές και φοιτήτριες:

Έχει ξεκινήσει  η περίοδος της  ηλεκτρονικής  αξιολόγησης των μαθημάτων  αυτού του εξαμήνου και θα συνεχίσει ως τις 8 Ιουνίου. Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για να μπορέσει όμως να αποκτήσει ισχύ, η συμμετοχή θα πρέπεινα γίνει μαζικά από εσάς που παρακολουθείτε τα μαθήματα τακτικά.  Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος προσπαθεί να λάβει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και η αξιολόγηση αυτό το εξάμηνο για τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών γίνεται με χρήση ατομικού κωδικού για κάθε φοιτητή και κάθε μάθημα.
Για την αξιολόγηση ενός μαθήματος, θα πρέπει  να εισέλθετε στη σελίδα https://qa.auth.gr με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και στη συνέχεια να επιλέξετε το μάθημα. Μετά την επιλογή ενός μαθήματος για αξιολόγηση   εμφανίζεται και το πεδίο εισαγωγή του κωδικού, χωρίς την συμπλήρωση του οποίου δεν είναι δυνατό να προχωρήσει η διαδικασία. Τον κωδικό μπορείτε να τον λάβετε από τον διδάσκοντα σε κάποια από τις διαλέξεις του ως το τέλος των μαθημάτων.
Η ανωνυμία της συμμετοχής σας είναι όπως πάντα διασφαλισμένη. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γίνουν προσβάσιμα στους διδάσκοντες μετά την παράδοση της βαθμολογίας.
Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση του κωδικού μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://qa.auth.gr/pin/student

Χαρά Χαραλάμπους, Καθηγήτρια, Συντονίστρια της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης