Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων υποψηφίων για τη Λήψη Πτυχίου, εξεταστικής περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2020: 6 έως 13 Ιουλίου 2020

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μαθηματικών, που με τη λήξη της εξεταστικής της εαρινής περιόδου θα έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου, καλούνται, από 6 έως 13 Ιουλίου 2020, να υποβάλουν ηλεκτρονικά,  στο email της Γραμματείας, info@math.auth.gr, την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Λήψης Πτυχίου (επισυνάπτεται), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

H αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτείται επίσης, στο ίδιο διάστημα (6-13 Ιουλίου), να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών (email: libmath@math.auth.gr, τηλ. 2310998424), προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχετε κάποια εκκρεμότητα με τη Βιβλιοθήκη.

Μετά την καταχώρηση των βαθμολογιών σας, τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη πτυχίου και τον έλεγχο της Γραμματείας για τυχόν εκκρεμότητες θα ανακηρυχθείτε πτυχιούχοι του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία, μετά την ανακήρυξή σας σε πτυχιούχους, χορηγούνται:

  • Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου
  • Μία (1) αναλυτική βαθμολογία
  • Παράρτημα Διπλώματος
  • Diploma Supplement (στα αγγλικά)
  • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (σε όσους/όσες το δικαιούνται)
  • Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (σε όσους/όσες το δικαιούνται)

Τα πιστοποιητικά σας ως πτυχιούχοι θα μπορείτε να τα παραλαμβάνετε μετά τις 20 Αυγούστου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία.

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών

Επικοινωνία: τηλ. 2310997920, -10, -30, info@math.auth.gr