Ημερίδα ‘Αλγεβρας και Διακριτών Μαθηματικών-Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

Το Τμήμα Μαθηματικών διοργανώνει την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 Ημερίδα Άλγεβρας και Διακριτών Μαθηματικών, στην Αίθουσα Μ2 (3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.). Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

12:15-13:00 Dr Δήμητρα Κώστα, University of Glasgow

Τίτλος: Μετρικές Kahler-Einstein και όρια log κανονικότητας σε επιφάνειες del Pezzo με ιδιάζοντα σημεία

Περίληψη: Στην ομιλία αυτή θα εξηγήσουμε πως υπολογίζει κανείς όρια log κανονικότητας για επιφάνειες Del Pezzo βαθμού 1 με ιδιάζοντα σημεία τύπου Du Val. Τα όρια log κανονικότητας συνδέονται με την ύπαρξη μετρικών Kahler-Einstein σε ποικιλότητες Fano. Σαν συνέπεια θα δείξουμε ότι επιφάνειες Del Pezzo βαθμού 1 με ιδιάζοντα σημεία Du Val τύπου Α_n, n<7 δέχονται μετρικές Kahler-Einstein απαντώντας σε ένα ανοιχτό ερώτημα των Tian και Yau.

13:15-14:00 Professor Yves Aubry, University of Toulon

Τίτλος: Μaximal differential uniformity

Περίληψη. We consider the differential uniformity of first and second order of a polynomial defined over a finite field. Using monodromy groups and Chebotarev theorem, we prove a density theorem in the second case and a conjecture of Voloch in the first case.

Συνδιοργάνωση:
Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής, Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης