Ημερομηνία Λήψης Πτυχίου εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020: 20 Νοεμβρίου 2020 – Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων υποψηφίων : 29/10 έως 6/11/2020

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μαθηματικών, που με τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-2020 θα έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου, καλούνται, από 29 Οκτωβρίου έως και 6 Νοεμβρίου 2020, να υποβάλουν ηλεκτρονικά,  στο email της Γραμματείας, info@math.auth.gr, την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Λήψης Πτυχίου (επισυνάπτεται), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

H αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και στο θέμα παρακαλούμε να αναγράφεται “Αίτηση για λήψη πτυχίου”.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτείται επίσης, στο ίδιο διάστημα (29 Οκτωβρίου έως και 6 Νοεμβρίου), να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών (email: libmath@math.auth.gr, τηλ. 2310998424), προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχετε κάποια εκκρεμότητα με τη Βιβλιοθήκη.

Μετά την καταχώρηση των βαθμολογιών σας, τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη πτυχίου και τον έλεγχο της Γραμματείας για τυχόν εκκρεμότητες θα ανακηρυχθείτε πτυχιούχοι του Τμήματος στις 20 Νοεμβρίου 2020.

Από τη Γραμματεία, μετά την ανακήρυξή σας σε πτυχιούχους, χορηγούνται:

  • Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου
  • Μία (1) αναλυτική βαθμολογία
  • Παράρτημα Διπλώματος
  • Diploma Supplement (στα αγγλικά)
  • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (σε όσους/όσες το δικαιούνται)
  • Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (σε όσους/όσες το δικαιούνται)

Τα πιστοποιητικά σας ως πτυχιούχοι θα μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από 20 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2020 , κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία, είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορά (courier) με χρέωση δική σας.

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών

Επικοινωνία: τηλ. 2310997920, -10, -30, info@math.auth.gr