Ημερομηνία Λήψης Πτυχίου εξετ. περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021: 7 Απριλίου 2021 – Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων υποψηφίων : 10-19/3/2021

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μαθηματικών, που με τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 θα έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου, καλούνται, από 10 έως και 19 Μαρτίου 2021, να υποβάλουν ηλεκτρονικά,  στο email της Γραμματείας, info@math.auth.gr, την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Λήψης Πτυχίου (επισυνάπτεται), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

H αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και στο θέμα παρακαλούμε να αναγράφεται “Αίτηση για λήψη πτυχίου”.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτείται επίσης, στο ίδιο διάστημα (από 10 έως και 19 Μαρτίου 2021), να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών (email: libmath@math.auth.gr, τηλ. 2310998424), προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχετε κάποια εκκρεμότητα με τη Βιβλιοθήκη.

Μετά την καταχώρηση των βαθμολογιών σας, τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη πτυχίου και τον έλεγχο της Γραμματείας για τυχόν εκκρεμότητες θα ανακηρυχθείτε πτυχιούχοι του Τμήματος στις 7 Απριλίου 2021.

Από τη Γραμματεία, μετά την ανακήρυξή σας σε πτυχιούχους, χορηγούνται:

  • Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου
  • Μία (1) αναλυτική βαθμολογία
  • Παράρτημα Διπλώματος
  • Diploma Supplement (στα αγγλικά)
  • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (σε όσους/όσες το δικαιούνται)
  • Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (σε όσους/όσες το δικαιούνται)

Για την παραλαβή των πιστοποιητικών σας θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση, αφού ενημερωθούμε για ενδεχόμενη αλλαγή στα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του covid.

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών

Επικοινωνία: τηλ. 2310997920, -10, -30, info@math.auth.gr