Θέματα τύπου Α και Βαθμολογία: Αλγεβρικές Δομές ΙΙ, Σεπτέμβριος 2018

Γενικές Πληροφορίες για όσους εξετάστηκαν σε θέματα τύπου Α:
Τα θέματα ήταν πανομοιότυπα με τα θέματα τύπου Β.
Διορθώθηκαν 72 γραπτά τύπου Α, από τα οποία βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 έλαβαν μόλις 22, δηλ. ποσοστό 30%.
15 γραπτά (δηλ. το 20% του συνόλου)  βαθμολογήθηκαν με  0 ή 1.
Στους επιτυχόντες, ο μέσος όρος ήταν 5.7.
Στο αρχείο  grades_september_2018_a.pdf θα δείτε τις βαθμολογίες με το ΑΕΜ.
Στο αρχείο  september_2018_partial_sols_algebraic_structuresII_a.pdf θα βρείτε τα θέματα τύπου Α με κάποιες απαντήσεις.
Εάν εξεταστήκατε στα θέματα τύπου Α μπορείτε να δείτε το γραπτό σας Τρίτη και Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 10:30-11:30.

Χ. Χαραλάμπους

 

grades_september_2018_a
september_2018_partial_sols_algebraic_structuresII_a