Θερινή λειτουργία Βιβλιοθήκης Τμήματος Μαθηματικών

Η βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 29/07/2021 έως και την Παρασκευή 27/08/2021.
Τα αιτήματα δανεισμού και επιστροφής βιβλίων θα εξυπηρετηθούν κατά σειρά προτεραιότητας από τη Δευτέρα 30/08/2021.

Αίτηση δανεισμού βιβλίων
Αίτηση για βεβαίωση μη εκκρεμοτήτων στη βιβλιοθήκη
Αίτηση επιστροφής διδακτικών συγγραμμάτων Ευδόξου

Περισσότερες online αιτήσεις:
https://www.lib.auth.gr/el/onlineapplications

Καλό Καλοκαίρι!
Βιβλιοθήκη Μαθηματικών ΑΠΘ
Παλαιό Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών , 3ος όροφος
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310998424, 2310997229
libmath@math.auth.gr