Θερινή λειτουργία Βιβλιοθήκης Τμήματος Μαθηματικών

Η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή για το χρονικό διάστημα από 20/07/2020 έως και 21/08/2020.

Σε περίπτωση επιστροφής βιβλίου από τον Εύδοξο, για το διάστημα από 20/07/2020 έως και 28/07/2020, απευθυνθείτε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Για κατάθεση διπλωματικής εργασίας επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματος.

Καλό Καλοκαίρι

Από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών