ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
11-15 Ioυλίου & 22-31 Αυγούστου :  9:00 – 14:00
18 Ιουλίου – 19 Αυγούστου : ΚΛΕΙΣΤΑ
Από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου θα ισχύει το κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (9:00 – 15:00).
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!