Θεωρητική Πληροφορική Ι, τμήμα Β, Αναπλήρωση

Θεωρητική Πληροφορική Ι, τμήμα Β, Αναπλήρωση

Η αναπλήρωση του μαθήματος της Τρίτης 6/4, θα γίνει την Παρασκευή 9/4 ώρα 16:00.

Ο διδάσκων
Γ. Ραχώνης