Κανονισμός που αφορά τις εξετάσεις

Αγαπητοί φοιτητές,
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στον κανονισμό που έχουμε για τις εξετάσεις έχει προστεθεί η παρακάτω παράγραφος ακολουθόντας τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στις Πανελλαδικές αλλά και στις κατατακτήριες εξετάσεις.
12. Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής των εξετάσεων, οι φοιτητές κατά την είσοδο τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών. Φοιτητής, που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται κινητό τηλέφωνο ή/και ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών, θεωρείτε ότι αντιγράφει και υφίσταται τις συνέπειες της απόφασης 2562/7-6-1989 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ..

Καθ. Νικόλαος Καραμπετάκης
Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών