Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021-Υποβολή αιτήσεων

 

Σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού: Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η περιφερειακή ενότητα, στην οποία εδρεύει το Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., υπάγεται σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄4484), η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και διοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφειαρειακή ενότητα υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα.

ΑΙΤΗΣΗ Κατατακτηρίων Εξετάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κατατακτ εξετ 2020-2021