ΚΕΣΥΨY: Bιωματικό εργαστήρι με θέμα “Νέοι και Διαδίκτυο – ψυχοκοινωνικές επιδράσεις της σύγχρονης τεχνολογίας”

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία

 

ανακοίνωση νέοι και διαδίκτυο