Κλασική Διαφορική Γεωμετρία Ι – Αναπλήρωση (Τμήμα Α’)

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί μάθημα αναπλήρωσης στην αίθουσα Δ21 και ώρα 15.00-18.00 για το μάθημα “Κλασική Διαφορική Γεωμετρία Ι” (Τμήμα Α’) .

Π. Μπατακίδης