ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι – ΤΜΗΜΑ Β – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ανακοινώνεται, ότι τα αποτελέσματα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2019 στο μάθημα ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι – ΤΜΗΜΑ Β έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://stamata.webpages.auth.gr/geometry/.
Από τον Τομέα Γεωμετρίας

 

ΚΔΓΙ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019