Λήξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση στις 22/3/2016 στις 12 μ.

Σημαντικό! Οι προθεσμίες για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση λήγουν αύριο 23/3 στις 12μ.. Οι τέσσερις (4) πρώτοι αναπληρωματικοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση.