Μάθημα Επιλογής Η’ Εξαμήνου: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προσφέρεται φέτος, στο Εαρινό εξάμηνο 2018-19, Δευτέρα 9.00 – 12.00 στο Εργαστήριο Υπολογιστών. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα δήλωσης  https://goo.gl/forms/XT202LNB9vWPNRvH2 . Ο ιστοχώρος του μαθήματος είναι  https://sites.google.com/view/gr-math-auth-gr/
Διδάσκων Παύλος Πορφυριάδης
Η ύλη:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (επιλογής , η΄ εξαμ.).
Ειδική θεωρία της σχετικότητας. Μη ορθογώνιους άξονες. Καμπυλόγραμμες συντεταγμένες. Αντιτανυστές. Καμπυλωμένο χώρο. Παράλληλη μετατόπιση. Σύμβολα Christoffel. Οι γεωδαισιακές καμπύλες. Σταθερή ιδιότητα τις γεωδαισιακές καμπύλες. Συναλλοίωτη παράγωγος. Ο τανυστής καμπυλότητας Riemann. Η προϋπόθεση για επίπεδο χωρόχρονο. Η ταυτότητα Bianchi. Ο τανυστής Ricci. Ο νόμος της βαρύτητας του Αϊνστάιν. Η λύση του Schwarzschild.  Μαύρες τρύπες.