Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής για τους φοιτητές 2ου εξαμήνου

Λόγω αποκλεισμού φοιτητών 2ου εξαμήνου φοίτησης από μαθήματα Επιλογής εξαιτίας περιορισμένων θέσεων, ανακοινώνεται ότι οι παραπάνω έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν στη δήλωση μαθημάτων τους αθροιστικά έως 2 μαθήματα από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) Μαθήματα Επιλογής 2ου εξαμήνου του Τμήματος,
β) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής από το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής και από το Τμήμα Ψυχολογίας.
Υπενθυμίζεται ότι για τη λήψη πτυχίου υπολογίζονται έως 4 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.
Από τη Γραμματεία