ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα διοργανωθούν υπό την αιγίδα του Τμήματος Μαθηματικών μαθήματα προετοιμασίας για τους διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς SEEMOUS και IMC.
Το χειμερινό εξάμηνο τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 2.11.18 και θα γίνονται κάθε Παρασκευή 6-8 μμ στην αίθουσα Α του πρώτου ορόφου του κτιρίου Βιολογίας. Η προετοιμασία θα επικεντρωθεί σε προβλήματα του Απειροστικού Λογισμού και της Γραμμικής Άλγεβρας και σε προβλήματα του SEEMOUS (South Eastern European Mathematical Olympiad of University Students). Στο τέλος του εξαμήνου θα επιλεχθεί η ομάδα που θα εκπροσωπήσει το ΑΠΘ στον SEEMOUS 2019. Ο διαγωνισμός SEEMOUS είναι ανοιχτός σε πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές.
Η προετοιμασία το εαρινό εξάμηνο θα αφορά θέματα από τη Θεωρία Αριθμών, Συνδυαστική, Άλγεβρα και προβλήματα του IMC (International Mathematics Competition). Οι ώρες και η αίθουσα για το εαρινό εξάμηνο θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει στο τέλος του εαρινού εξαμήνου. Για τον IMC υπάρχει μόνο το ηλικιακό άνω όριο των 23 ετών.
Τα μαθήματα προετοιμασίας είναι ανοιχτά σε όλους τους φοιτητές του ΑΠΘ.
Τον συντονισμό των μαθημάτων έχει αναλάβει ο κ. Ρωμανός Διογένης Μαλικιώσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών. Το χειμερινό εξάμηνο συνεπικουρούν οι (πολλαπλώς διακριθέντες με μετάλλια) φοιτητές:

  • Ιωάννης Ιακωβίδης, Τμήμα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,
  • Γεώργιος Καμπάνης, Τμήμα Φυσικής
  • Δημήτριος Τσιντσιλίδας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών