ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΠΘ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019-20

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη λίστα των μαθημάτων Φύλου που προσφέρονται σε διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ κατά το εαρινό εξάμηνο του  ακαδημαϊκού  έτους  2019-20 –σύμφωνα με την καταγραφή που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

Εκ μέρους της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο ΑΠΘ

Δήμητρα Κογκίδου

Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής