ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ” (11.00-14.00) ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ