ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι – ΤΜΗΜΑ Α

Ανακοινώνεται

  • ότι το μάθημα της Τρίτης 20 Νοεμβρίου 2018 ματαιώνεται και
  • ότι το μάθημα της Δευτέρας 19 Νοεμβρίου 2018 θα είναι 3-ωρο και θα αρχίσει στις 08:15.

Από τον Τομέα Γεωμετρίας