Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020-Υποβολή δικαιολογητικών από 21.11.2019 (10:00) έως και 2.12.2019

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ καλούνται να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 21.11.2019 (10:00 π.μ) έως και 02.12.2019 και στη συνέχεια, κατά την ίδια περίοδο, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους και ώρες 12.00-13.30 για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ. αρ. 180142/Ζ1/18-11-2019 και 159709/Ζ1/11-10-2019 εγκυκλίους με θέμα «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020».

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
  2. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης, όπου θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής τους.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαμήνου.
  4. Δύο φωτογραφίες
  5. Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  6. Όποιο ή όποια άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που επικαλείται ο καθένας και τα οποία δικαιολογητικά αναγράφονται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής του.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή από νόμιμο εκπρόσωπό τους με επίδειξη εξουσιοδότησης και ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου.

Η εγγραφή στο Τμήμα Μαθηματικών των δικαιούχων μετεγγραφής θα ολοκληρωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, αφού ελεγχθούν αυτά για την ορθότητα και γνησιότητα τους και εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών. Κατόπιν οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα ενημερωθούν για να αιτηθούν διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019-2020 Εγκύκλιος μετεγγραφών ακαδ. έτους 2019-2020

Εγκύκλιος μετεγγραφών ακαδ. έτους 2019-2020