ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακαδ. έτους 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι επιτυχόντες  μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών, θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώριση των στοιχείων τους στο σύστημα  register.auth.gr
από 23 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2018.
Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώριση των στοιχείων αυτής της κατηγορίας θα ανοίξει την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου (στις 10:00 το πρωί).
Στη συνέχεια και στις ίδιες ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (αυτοπροσώπως ή νόμιμα εξουσιοδότημενος εκπρόσωπος)  για να προχωρήσει η διαδικασία της μετεγγραφής τους.  Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν  προκειμένου να ελεγχθούν απο το Τμήμα υποδοχής,  φωτοτυπία της  αστυνομική τους ταυτότητας  και  εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής .
Ώρες προσέλευσης στη Γραμματεία: 12.00 – 13.30.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ.
Επισημαίνεται ότι η προεγγραφή στο register.auth.gr δεν αποτελεί εγγραφή στο Τμήμα Μαθηματικών, επομένως δεν θα προχωρήσετε ακόμη σε διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης. Η οριστικοποίηση της εγγραφής θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου των δικαιολογητικών, για την οποία θα υπάρξει μεταγενέστερη ανακοίνωση.

Από την Γραμματεία του Τμήματος