ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ακαδ. έτους 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι επιτυχόντες  μετεγγραφής από ένσταση στο Τμήμα Μαθηματικών, θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώριση των στοιχείων τους στο σύστημα  register.auth.gr
από 13 έως 21 Δεκεμβρίου 2018.
Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώριση των στοιχείων αυτής της κατηγορίας θα ανοίξει την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 (στις 10:00 το πρωί).
Στη συνέχεια και στις ίδιες ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (αυτοπροσώπως ή νόμιμα εξουσιοδότημενος εκπρόσωπος)   και να υποβάλουν τα παρακάτω:
– Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν  προκειμένου να ελεγχθούν απο το Τμήμα υποδοχής,
– Φωτοτυπία της  αστυνομική τους ταυτότητας  και
– Δύο (2) φωτογραφίες

Ώρες προσέλευσης στη Γραμματεία: 12.00 – 13.30.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ.
Επισημαίνεται ότι η προεγγραφή στο register.auth.gr δεν αποτελεί εγγραφή στο Τμήμα Μαθηματικών, επομένως δεν θα προχωρήσετε ακόμη σε διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης. Η οριστικοποίηση της εγγραφής θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου των δικαιολογητικών και την έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Από την Γραμματεία του Τμήματος