ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι επιτυχόντες αιτούντες μετεγγραφή στο Τμήμα Μαθηματικών, θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώριση των στοιχείων τους στο σύστημα  register.auth.gr
από 15 έως 30 Νοεμβρίου 2018.
Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώριση των στοιχείων αυτής της κατηγορίας θα ανοίξει την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου (στις 10:00 το πρωί).
Στη συνέχεια και στις ίδιες ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να προχωρήσει η διαδικασία της μετεγγραφής τους.  Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν  προκειμένου να ελεγχθούν απο το Τμήμα υποδοχής, φωτοτυπία της  αστυνομική τους ταυτότητας  και εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής .
Ώρες προσέλευσης στη Γραμματεία: 12.00 – 13.30.
Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ.
Επισημαίνεται ότι η προεγγραφή στο register.auth.gr δεν αποτελεί εγγραφή στο Τμήμα Μαθηματικών, επομένως δεν θα προχωρήσετε ακόμη σε διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης. Η οριστικοποίηση της εγγραφής θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου των δικαιολογητικών, για την οποία θα υπάρξει μεταγενέστερη ανακοίνωση
Από την Γραμματεία του Τμήματος