Νέο-επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 (από 27-9-2019)

Επισυνάπτεται το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (από 27-9-2019).
Από τη Γραμματεία

 

NEO Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ 2019-2020_απο 27-9-2019