Οδηγός Σπουδών 2019-2020

Ο Οδηγός Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον σύνδεσμο  https://www.math.auth.gr/el/studies/syllabus
Στον Οδηγό Σπουδών θα βρείτε πληροφορίες (με ενεργούς συνδέσμους) για το Τμήμα και τους ισχύοντες κανονισμούς, για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, την Πιστοποίηση EMOS και για τις αναθέσεις μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.