ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Τμήματος Μαθηματικών: Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, ώρα 9.30 π.μ. – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ορκωμοσία του  Τμήματος  Μαθηματικών για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 θα  πραγματοποιηθεί  τη  Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 9.30 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. (παρακαλούμε να βρίσκεστε στην αίθουσα τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα).

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να έχετε μαζί σας την Αστυνομική Ταυτότητά σας για την παραλαβή των τηβέννων στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

Μετά το πέρας της Τελετής Ορκωμοσίας προσέρχεστε στη Γραμματεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την παραλαβή των πιστοποιητικών σας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ υποβάλλετε στη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά κατά το διάστημα από 24 έως και 6 Μαρτίου 2020, και ώρα 12.00-13.30, έστω και αν δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των αναμενόμενων μαθημάτων. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας από τη Γραμματεία.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  • Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (3ος όροφος ΣΘΕ) ότι ο/η φοιτητής -τρια δεν οφείλει βιβλία στη Βιβλιοθήκη
  • Επιστροφή Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (εφόσον είχε ζητηθεί κάλυψη από το ΑΠΘ)
  • Επιστροφή της ΕΚΑΑ (εφόσον είχε ο/η φοιτητής -τρια)

Μετά την ανακήρυξή σας σε πτυχιούχους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το «Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών» και να προσκομίσετε στη Γραμματεία, την ημέρα της ορκωμοσίας μετά την τελετή, εκτυπωμένη τη βεβαίωση υποβολής του ερωτηματολογίου (ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με οδηγίες).

[Εάν επιθυμείτε το πτυχίο σας να εκδοθεί και σε «πάπυρο», κάνετε κατάθεση 32 € στην Τράπεζα Πειραιώς (αριθμ. λογαριασμού με δικαιούχο το Α.Π.Θ.: 5272-041780-361) και προσκομίζετε το αποδεικτικό της κατάθεσης στη Γραμματεία.]

Από τη Γραμματεία

του Τμήματος Μαθηματικών