ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Τμήματος Μαθηματικών: Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, ώρα 9.30 π.μ. – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η  ορκωμοσία  του  Τμήματος  Μαθηματικών  θα  πραγματοποιηθεί  την  Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. (παρακαλούμε να βρίσκεστε στην αίθουσα τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα). Μετά το πέρας της Τελετής Ορκωμοσίας προσέρχεστε στη Γραμματεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την παραλαβή των πιστοποιητικών σας.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ υποβάλλετε στη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά κατά το διάστημα από 14 έως και 18 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 12.00-13.30, έστω και αν δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των αναμενόμενων μαθημάτων. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας από τη Γραμματεία.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  • Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (3ος όροφος ΣΘΕ) ότι ο/η φοιτητής -τρια δεν οφείλει βιβλία στη Βιβλιοθήκη
  • Επιστροφή Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (εφόσον είχε ζητηθεί κάλυψη από το ΑΠΘ)
  • Επιστροφή της ΕΚΑΑ (εφόσον είχε ο/η φοιτητής -τρια)

 

Μετά την ανακήρυξή σας σε πτυχιούχους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το «Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών» και να προσκομίσετε στη Γραμματεία, την ημέρα της ορκωμοσίας μετά την τελετή, εκτυπωμένη τη βεβαίωση υποβολής του ερωτηματολογίου (ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με οδηγίες).

 

[Εάν επιθυμείτε το πτυχίο σας να εκδοθεί και σε «πάπυρο», κάνετε κατάθεση 32 € στην Τράπεζα Πειραιώς (αριθμ. λογαριασμού υπέρ ΑΠΘ: 5272-041780-361) και προσκομίζετε το αποδεικτικό της κατάθεσης στη Γραμματεία.]

 

Από τη Γραμματεία

του Τμήματος Μαθηματικών