Πανευρωπαϊκή Διάκριση για διδάκτορα του Τμήματος Μαθηματικών, ΑΠΘ

Πανευρωπαϊκή διάκριση για το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών αποτελεί η επιτυχής ερευνητική πρόταση CLLassify, η οποία βαθμολογήθηκε με 97% (Αριστεία: 4.8/5, Αντίκτυπος: 4.9/5, Εκτέλεση: 4.9/5) στα πλαίσια των Ευρωπαικών δράσεων Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships IF-EF (MSCA-IF-2015-EF).
Η πρόταση με αναλυτικό τίτλο «Καινοτόμος αποτίμηση του κινδύνου με στόχο την εξατομίκευση της θεραπείας στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία» υποβλήθηκε από τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Δρ. Θεόδωρο Μωυσιάδη (fellow), υπό την εποπτεία του Διευθυντή του ΙΝΕΒ, Δρ. Κώστα Σταματόπουλο (Supervisor-Coordinator). Η χρηματοδότηση του προγράμματος αναφέρεται στην περίοδο 2016-2018. Η βαθμολογία της πρότασης αντικατοπτρίζει αφενός την επιστημονική της αρτιότητα και αφετέρου τη δυναμική του ΙΝΕΒ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Το CLLassify είναι ένα απολύτως καινοτόμο πρόγραμμα που στοχεύει να αντιμετωπίσει τις πολύ απαιτητικές, σύγχρονες προκλήσεις που σχετίζονται με την χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, και ειδικότερα την ταξινόμηση των ασθενών, την αποτελεσματική πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου κατά τη στιγμή της διάγνωσης και τη γενικότερη προσπάθεια να εξατομικευθεί η θεραπεία. Το CLLassify αντιμετωπίζει με πρωτοποριακό τρόπο αυτές τις προκλήσεις στα πλαίσια μίας διεπιστημονικής συνεργασίας, προτείνοντας αφενός ένα βελτιωμένο τρόπο ταξινόμησης των ασθενών, χρησιμοποιώντας καινοτόμες στατιστικές τεχνικές, και αφετέρου μία πρωτότυπη μεθοδολογία εξατομικευμένης πρόβλεψης της ανάγκης για θεραπεία σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή για τον μεμονωμένο ασθενή.
Ο Θεόδωρος Μωυσιάδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών, ΑΠΘ, με Μεταπτυχιακό τίτλο στην ειδίκευση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα στο Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο ίδιο Τμήμα κατά την περίοδο 2006-2010.