Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για τη λήψη πτυχίου (έως και 16/7/2021)

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές που επιθυμούν  να υποβάλουν, ή έχουν ήδη έχουν υποβάλει,  αίτηση για λήψη πτυχίου στις 27/7/2021, ότι δόθηκε παράταση της προθεσμίας  υποβολής αιτήσεων έως και τις 16/7/2021 , προκειμένου να αποσταλούν από τους  διδάσκοντες όλες οι βαθμολογίες που υπολείπονται και να μπορέσουν να υποβάλουν την οριστική αίτησή τους.

Από τη Γραμματεία