ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ χειμ. εξαμ. 2016-2017

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος