ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σας ανακοινώνουμε, μετά από ενημέρωση του Τμήματος Σπουδών του Α.Π.Θ.,  ότι το σύστημα ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 12 Νοεμβρίου 2016. Παρακαλούμε να τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών