Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κ. Χατζημιχαήλ Αναστασίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 2:00μμ η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Μαθηματικών Χατζημιχαήλ Αναστασία θα παρουσιάσει στο Εργαστήριο Η/Υ  του ΠΜΣ τη διπλωματική της εργασία με τίτλο
Επίλυση ARMA συστημάτων διακριτού χρόνου και η μελέτη βασικών ιδιοτήτων τους

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

Καθ. Ν. Καραμπετάκης (επιβλέπων)