Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Βαμβακάρη Μιχαήλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας
Την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00 ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. στα Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα κ. Βαμβακάρης Μιχαήλ θα παρουσιάσει στην αίθουσα Μ2 τη διπλωματική του εργασία με τίτλο :
Analysis of stock market crisis

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.