Παρουσίαση Ειδικού Θέματος

Την Tετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 13.30, στην αίθουσα Μ2 του Τμήματος, η φοιτήτρια  Αθηνά Νησιώτη θα παρουσιάσει Ειδικό Θέμα με τίτλο “Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Χρονοσειρών Συναλλαγματικών Ισοτιμιών”.
Από τον Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας