Παρουσίαση ειδικού θέματος

Την Παρασκευή 7/6/2019 στην Μ2 ώρα 12:00, οι φοιτητές Κωνσταντινος Γιαννακοπουλος και Καλούδης Αριστείδης θα παρουσιάσουν τα ειδικά θέματα με τίτλο
“Machine Learning Algorithms in Bioinformatics: Pittsburgh Sleep Quality Index Classification”.
καλείσθε να παρευρεθείτε.
Με τιμή,
Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας