Παρουσίαση Ειδικού Θέματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00, στην αίθουσα Μ1 του Τμήματος Μαθηματικών, η φοιτήτρια Χριστίνα Χατζημιχαήλ θα  παρουσιάσει Ειδικό Θέμα με  τίτλο:
ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

Από τον Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Φ. Κολυβά-Μαχαίρα